Tesisler

KÖMÜR ZENGİNLEŞTİRME TESİSLERİ

İki adet kömür yıkama-zenginleştirme tesisimiz olup, birinci yıkama tesisimiz 200 TON/SAAT besleme kapasitesine ve ikinci yıkama tesisimiz 125 TON/SAAT besleme kapasitesine sahiptir


KURUTMA TESİSLERİ

3 adet kurutma tesisi olup, herbirinin kapasitesi 40 TON / SAAT'tir Karma 1 deki kurutmalar 80 TON / SAAT'tir Karma 2 deki kurutma 40 TON / SAAT'tir


KÖMÜR TORBALAMA TESİSİ

8 ayrı yükleme bantı alup herbirinin kapasitesi 25 TON / SAAT'tir
Karma 1 deki yükleme bant hatları 150 TON / SAAT'tir Kapalı stok alanları yaklaşık 5000 m2 dir.